Caption: 
Menteri Ehwal Dalam Negeri merangkap Undang-undang, Encik K. Shanmugam.