Industri keselamatan dipastikan bertaraf profesional, ada standard tinggi
Caption: 
Encik Zainal Sapari