Misi ke arah pulihkan pesalah
Caption: 
KHIDMAT UNTUK BANDUAN: Perkhidmatan Penjara SIngapura (SPS) telah memperkenalkan inisiatif seperti e-surat, kios layan diri dan e-pembelajaran yang membolehkan pesalah melakukan tugas mudah dan memikul tanggungjawab bagi pemulihan mereka sendiri. Gambar bawah pula menunjukkan banduan yang sedang menjalani program pemulihan. - Foto SPS