Teknologi dan automasi dimanfaat kakitangan industri marin
Caption: 
TUGAS LEBIH MUDAH DEK TRANSFORMASI TEKNOLOGI: Encik Muhamad Faiz Jakaria (kiri) dan Encik Abdull Hafiz Abdullah mendapati tugas mereka di atas kapal lebih mudah disebabkan automasi dan penggunaan teknologi. - Foto BM oleh NG SOR LUAN