Keistimewaan zakat, sedekah serta ganjarannya
Caption: 
AMALAN BERSEDEKAH: Amalan bersedekah merupakan antara amalan yang amat digalakkan Islam. Ia juga bermaksud kedermawanan yang berbentuk kewangan/material, dan kedermawanan pada diri sendiri. - Foto fail