Sediakan pusat prasekolah berteras Silicon Valley, kajian terkini
Caption: 
KESEIMBANGAN KERJA DAN KELUARGA: Dr Elaine Kim memulakan Trehaus, sebuah ruang bekerja bersama di Funan Mall dengan prasekolah dan kemudahan jagaan kanak-kanak, supaya ibu bapa yang bekerja seperti dirinya sendiri boleh menangani cabaran mengimbangi pekerjaan dengan keluarga. - Foto ZAOBAO