Kadar pekerjaan meningkat suku ketiga; tapi pengangguran juga naik
Caption: 
SENTIMEN BERCAMPUR: Pekerja pejabat melintasi simpang McCallum Street dan Cecil Street. Kadar pekerjaan dan kemasukan semula pekerjaan meningkat dan kadar pemberhentian kerja kekal rendah, tetapi pengangguran dan pengangguran jangka panjang naik pada Julai hingga September lalu. - Foto ST