Kerusi bawa pembaca kenali dunia penuh perlambangan
Caption: 
KERUSI LAMBANG PERGOLAKAN JIWA: Melalui cerpen Kerusi, yang disiarkan di akhbar ini pada 1 Jun 2014, pembaca diperkenalkan kepada Tuan Adeel, seorang walikota yang sedang menghadapi tekanan perasaan dan juga jiwa.