Caption: 
Hotel Capella di Sentosa in berada dalam Kawasan Acara Khas
Credits: 
Fail ST