Caption: 
BANTUAN MELUAS: Antara lain, Muis menghulurkan agihan Bonus Ramadan – menerusi asnaf Fakir dan Miskin – kepada para penghuni rumah-rumah kebajikan