East-West Line delay caused by switch mechanism problem
Caption: 
GANGGUAN KHIDMAT KERETA API: Penumpang mengambil masa sehingga 40 minit lebih lama semasa waktu sibuk sebelah pagi akibat gangguan khidmat kereta api di Laluan Timur-Barat (EWL) pada 19 September 2018.
Credits: 
Foto TIMOTHY DAVID