grab uber fined
Caption: 
Ketua eksekutif CCCS Toh Han Li bercakap kepada media di taklimat media mengenai keputusan Grab-Uber.
Credits: 
ST PHOTO: ZHAKI ABDULLAH