Caption: 
TEKAD BAIKI KEHIDUPAN: Cik Salbiah mengeluarkan sedikit modal daripada agihan Zakat bonus Ramadan bagi memulakan perniagaan kecil-kecilan menjual snek dan kuihmuih Melayu di bawah jenama ‘Sal Snacks’.