Caption: 
PERLU ADA PERBINCANGAN: Encik Shanmugam merasa perlu ada perbincangan sebaiknya dengan orang ramai yang memberi pandangan mereka kepada pemerintah, tentang isu perkauman dan agama di Singapura. -Foto ST: LIM YAOHUI.