Caption: 
Kapal persiaran Royal Mariner of the Seas mengundang 10 pembaca Berita Harian/Berita Minggu berlayar ke Thailand dan Vietnam pada Januari depan.