Caption: 
MESIN PENCETAK 3D: Lembaga Perumahan dan Pembangunan (HDB) dengan kerjasama rakan kerja industri telah memulakan tiga inovasi termasuk menggunakan pencetak 3D untuk meningkatkan lagi keupayaan binaannya. -Foto BH oleh ALPHONSUS CHERN.