Caption: 
USAHA MENCARI DAN MENYELAMAT: Usaha mencari dan menyelamat mangsa Taufan Dorian masih dijalankan di Bahamas. -Foto Reuters.