Caption: 
Pireas sedang melakukan gerakan untuk keluar daripada had pelabuhan Singapura dekat Tuas apabila ia berlanggar dengan Polaris.
Credits: 
Pasukan Polis Singapura (SPF)