Caption: 
Kedudukan kewangan keluarga dan korporat Singapura berdaya tahan pada keseluruhannya dan terdapat penampan kewangan yang mencukupi untuk mereka mengharungi hambatan ekonomi, kata MAS.
Credits: 
GAMBAR AFP
Keywords/Tags: