Caption: 
SYMBIOTE: Hasil karya gabungan oleh murid-murid, artis dan jurutera yang mempunyai semangat membina pemasangan lampu. -Foto: ST/GAVIN FOO