50 hidangan SG50 di Carousel

RAIKAN jubli emas Singapura (SG50) dengan 50 hidangan popular Singapura.

Restoran Carousel di Hotel Royal Plaza on Scotts menyajikan juadah tersebut dalam bufet petang atau 'high tea' hingga 10 Ogos ini.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun