SEDUTAN KHUTBAH

Rebut keistimewaan 10 hari pertama Zulhijah

KEIMANAN dan ketakwaan adalah kurniaan Allah yang hanya Dia mampu meletakkan di dalam hati seorang insan. Oleh itu, marilah kita mensyukuri nikmat ini dengan terus memeliharanya dan memperkukuhkan ketakwaan.

Dalam usaha kita memelihara dan memperkukuh keimanan, kita tidak boleh melepaskan diri kita daripada proses yang amat penting iaitu ibadah yang disertai penghayatan.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun