Tanam minat generasi muda terhadap ilmu

PENDIDIKAN Islam merupakan asas kepada keutuhan keimanan individu. Untuk menjadi seseorang Mukmin yang berjaya, ilmu pengetahuan termasuk ilmu agama perlu dimiliki.

Pengamalan ajaran Islam memerlukan kefahaman kepada pelbagai aspek keagamaan, dari sudut ritual, sejarah, falsafah dan aspek-aspek lain yang bersangkutan.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun