Toleransi Islam berasaskan kedamaian seluruh alam

ALLAH mengutuskan Nabi Muhammad saw tidak lain sebagai "rahmat alam semesta" (Surah Al-Anbiya: 107).

Hal ini menjelaskan mengapa Islam merupakan agama universal, termasuk untuk golongan jin seperti terpapar dalam Surah Jin.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun