Pengalaman tiga cucu saksi ibadah korban di Kemboja

MELAKUKAN ibadah korban adalah sangat digalakkan.

Terutama sekali kepada orang-orang yang berkemampuan dan mempunyai kelebihan.