7,000 kuntum mawar lambang keharmonian diagih

SEKUNTUM bunga mawar melambangkan keamanan, keharmonian dan keihsanan yang diajar semua agama.

Itulah mesej di sebalik sebuah projek yang diberi nama Roses of Peace, atau Mawar Keamanan.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun