Alwehdah beri 15 dermasiswa

MINAT mendalam dalam subjek biologi dan kimia mendorong Cik Shariffah Gamar Syed Abdul Rahman melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana muda.

Kini, mahasiswi tahun akhir di Institut Teknologi Singapura (SIT) dalam jurusan Makanan dan Pemakanan Manusia itu berharap melanjutkan pengajian ke peringkat sarjana.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun