PERADUAN ESEI CABARAN MUFTI

Asah kemahiran kupas pengaruh Internet dalam isu radikalisme

DALAM membina daya tahan belia terhadap pengaruh pemahaman radikal, anak muda perlu didedahkan kepada agenda positif.

Agenda positif itu boleh disalurkan menerusi esei peraduan Esei Cabaran Mufti anjuran Pejabat Mufti yang menyentuh tentang kesejahteraan siber.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun