Badan bentuk dana endowmen untuk siswa jurutera NTU

PERTUBUHAN tidak mencari untung, Yayasan Micron Technology, yang ditubuhkan syarikat semi-konduktor Micron Technology dengan tujuan menggalak pendidikan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik, telah membentuk dana endowmen berjumlah $206,000 untuk mahasiswa kejuruteraan daripada Universiti Teknologi Nanyang (NTU).

Dengan dana yang dipadankan pemerintah itu, jumlah keseluruhan endowmen itu ialah $500,000.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun