REAKSI RAPAT HARI KEBANGSAAN PERDANA MENTERI: PENINGKATAN PENDIDIKAN SEKULAR MADRASAH

Bantu murid madrasah setanding pelajar aliran nasional

SOKONGAN untuk madrasah sepenuh masa setempat dalam subjek sekular akan membantu pelajar untuk mencapai taraf lebih tinggi setanding dengan pelajar di sekolah lain dalam subjek berkenaan.

Langkah pemerintah menyalurkan lebih banyak sumber untuk meningkatkan pembelajaran dan pengajaran subjek sekular itu akan turut menjadi pendorong kepada madrasah untuk meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran seperti matematik dan sains.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun