Banyak peningkatan dibuat dalam pengangkutan awam

Faishal: Masih banyak lagi cabaran dan usaha terus dibuat bagi baiki khidmat

KEGENJOTAN MRT, kesesakan melibatkan bas serta masalah meletak kereta secara terlarang, semua itu adalah antara isu utama yang diketengahkan oleh orang ramai melalui saluran maklum balas Kementerian Pengangkutan (MOT).

Menyifatkan "gambarannya sebagai tidak sepenuhnya indah", Setiausaha Parlimen (Pengangkutan), Profesor Madya Muhammad Faishal Ibrahim, dalam wawancara dengannya di pejabat MOT di Bangunan PSA, Alexandra Road, semalam berkata:

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun