Dari Princeton ke NUS, minat pada sejarah terus didalami

BULAN depan, beliau akan ke Washington DC, kemudian pada November ke London dan akhir tahun ke Belanda.

Bagi Dr Nurfadzilah Yahaya, Zamil Penyelidikan di Institut Penyelidikan Asia di Universiti Nasional Singapura (NUS), ini perkara biasa bagi ahli akademik.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun