Dialog dan empati penting bagi pertingkat persefahaman silang agama

Berikut kami siarkan ucapan Presiden Halimah Yacob di Persidangan Dialog Tamadun Asia di Pusat Persidangan Kebangsaan China, Beijing, Rabu lalu.

"BIAR saya mulakan dengan melahirkan penghargaan saya kepada China dan Presiden Xi Jinping kerana mengundang saya untuk berucap di Persidangan Dialog Tamadun Asia.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun