Drebar teksi rai SG50 dengan beri khidmat percuma

SETIAP kali seorang warga senja memasuki teksinya tahun ini, Encik Abdul Rahman Ibrahim akan bertanyakan usianya.

Sekiranya usianya 50 tahun, penumpang itu dapat menaiki teksinya secara percuma!

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun