Dron tidak dibenarkan di Pusat Penamaan Calon

POLIS akan mempergiat kerahan dan menjalankan pemeriksaan keselamatan di sekitar Pusat Penamaan Calon.

Beg dan barang-barang yang dibawa masuk ke Pusat Penamaan Calon akan diperiksa.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun