Giat tebar sayap

DI SRI LANKA DAN INDONESIA

SETIAUSAHA Agung MDIS, Dr R. Theyvendran, mendedahkan bahawa MDIS akan mengembangkan rangkaian penyediaan pendidikannya ke Sri Lanka dan Indonesia.