Inisiatif bagi rancakkan sektor media

PENGUASA Pembangunan Media Infokom (IMDA) mengumumkan beberapa inisiatif baru bagi menghidupkan lagi sektor media Singapura.

Ini termasuk memperkenalkan Rangka Kerja Kemahiran untuk Media, mendorong lebih banyak kerjasama antara syarikat dalam sektor media, serta memperuntukkan dana tambahan demi menggalak bakat Singapura meraih peluang kerjasama serantau dan antarabangsa.

Galeri Foto