Kurangi stigma pesakit mental

CDC South East bekerjasama dengan Agensi Jagaan Sepadu dan IMH lancar program kesihatan bersiri

MAJLIS Pembangunan Masyarakat (CDC) South East akan bekerjasama dengan Agensi Jagaan Bersepadu (AIC), Institut Kesihatan Mental (IMH) dan rakan masyarakat bagi menjalankan Program Kesihatan Mental Masyarakat bersiri.

Kegiatan seperti ceramah dan bengkel di bawah program itu bertujuan meningkatkan kesedaran dan mengurangkan stigma mengenai isu-isu kesihatan mental serta memudahkan integrasi semula pesakit mental ke dalam masyarakat.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun