Kutipan dana Profesor Yusof Ishak

SATU usaha mengumpul dana Kerusi Profesor Yusof Ishak dalam Sains Kemasyarakatan di Universiti Nasional Singapura (NUS) akan dijalankan di semua masjid di Singapura esok.

Penubuhan dana itu diumumkan Perdana Menteri Lee Hsien Loong dalam Rapat Hari Kebangsaan 2014 Ogos tahun lalu.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun