BONUS BAYI

Lebih banyak bantuan lahir anak

Bonus Bayi akan dinaikkan, diluaskan kepada anak kelima dan Geran Medisave akan ditingkatkan

LEBIH banyak bantuan akan dihulurkan pemerintah bagi menggalak rakyat hidup berkeluarga dan mempunyai anak.

Pemerintah akan meningkatkan jumlah Bonus Bayi yang diberikan kepada ibu bapa demi menolong mengurangkan kos membesarkan anak-anak.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun