ADENDUM AMANAT PRESIDEN: MEMPERBAHARUI EKONOMI, MENYEDIAKAN PELUANG UNTUK SEMUA

MAS pertingkat usaha pastikan pembayaran digital selamat

PENGUASA Kewangan Singapura (MAS) akan bekerjasama secara aktif dengan industri bagi membolehkan individu dan perniagaan membuat pembayaran digital yang selamat, mudah dan cepat.

Ia juga akan menggalak institusi kewangan menubuhkan makmal inovasi di Singapura bagi menguji penyelesaian dan menyediakan sekitaran kawal selia yang sesuai bagi inovasi sedemikian.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun