Meluaskan agenda kebajikan melalui erti etika dalam syariah

MAQASID syariah Islam mampu membantu meluaskan lagi agenda Islam melangkaui batas masyarakatnya sendiri ke arah masyarakat yang lebih luas.

Dalam konteks sebuah masyarakat majmuk seperti Singapura, kemampuan masyarakat Islam memahami intisari maqasid syariah akan dapat membantu mereka memainkan peranan lebih meluas dalam menyebar dan melaksanakan agenda kebajikan serta nilai Islam, bukan sahaja kepada masyarakat Islam, malah segenap lapisan masyarakat berbilang budaya dan agama di sini.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun