INTERVIU BERSAMA DR MALIKI OSMAN

Membantu setiap keluarga miliki rumah

Dalam Rapat Hari Kebangsaan baru-baru ini, Perdana Menteri Lee Hsien Loong menyentuh mengenai segolongan kecil rakyat Singapura yang masih tinggal di flat sewa. Sebahagian besar daripada golongan ini adalah keluarga Melayu. Pemerintah berusaha membantu golongan ini menerusi beberapa skim, termasuk rancangan memperkenalkan Skim Permulaan Baru Memiliki Rumah. Dalam satu interviu dengan SUHAIMI MOHSEN (suhaimi@sph.com.sg), Menteri Negara (Pembangunan Negara merangkap Pertahanan) Dr Maliki Osman menjelaskan tentang langkah memberi sokongan perumahan dan sosial kepada golongan ini.

PROFIL MELAYU DI FLAT SEWA

SEKITAR 29 peratus daripada penyewa adalah keluarga Melayu - agak tinggi kerana jumlah penduduk Melayu ialah 13-15 peratus.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun