Membawa Kebun Bunga ke persada dunia

Dr Nura curah bakti selama suku abad di Kebun Bunga Kebun Bunga

 Singapura sudah diiktiraf sebagai Tapak Warisan Dunia oleh Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Bangsa-Bangsa Bersatu (Unesco). Namun, kejayaannya sukar dikecapi tanpa sumbangan para pekerja. SITI AISYAH NORDIN dan A. RAHMAN BASRUN menemu bual mereka.

SEMASA di bangku sekolah, beliau merupakan satu-satunya murid yang berjaya memenuhi arahan gurunya mendapatkan biji pokok bunga 'morning glory'.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun