Panduan cari makanan penjaja murah

KEMENTERIAN Pedagangan dan Perusahaan (MTI) telah menerbiitkan panduan dalam talian bagi pelbagai makanan penjaja murah di serata Singapura.

Senarai itu menyertakan 22 makanan popular, termasuk nasi ayam, laksa, mi siam dan roti prata, terdapat di pusat penjaja yang diuruskan Agensi Sekitaran Kebangsaan (NEA).