ESEI CABARAN MUFTI

Pelajar Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri sahut cabaran

BEBERAPA pelajar dari Institut Pengajian Tinggi Al-Zuhri menyahut cabaran untuk bersama menyertai Esei Cabaran Mufti kali ini.

Mereka telah membincangkannya dan kaedah mengarang yang sesuai telah diketengahkan oleh pensyarah institut tersebut, Ustazah Siti Radiah Hassan.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun