Pendapatan keluarga Singapura meningkat tahun lalu

KELUARGA di sini menikmati pendapatan lebih tinggi hasil daripada pekerjaan mereka tahun lalu.

Malah, pendapatan daripada pekerjaan sebenar bagi setiap anggota keluarga juga naik, lebih-lebih lagi bagi golongan 71 hingga 90 persentil yang menikmati kenaikan gaji sebenar 4 peratus bagi setiap anggota keluarga.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun