Pengalaman berharga di belakang tabir Sidang Puncak Trump-Kim

PUSAT media antarabangsa (IMC) yang ditubuhkan khas bagi lebih 2,500 wakil media yang membuat liputan bagi Sidang Puncak Amerika Syarikat-Korea Utara beroperasi sepanjang masa selama empat hari dari 10 hingga 13 Jun.

Dalam tempoh itu juga, lebih 300 pegawai awam, terdiri daripada pegawai dari Kementerian Perhubungan dan Penerangan (MCI) dan pegawai komunikasi dan bukan komunikasi dari pelbagai agensi pemerintah, bekerja keras sama ada dalam syif 12 jam atau 8 jam.