Perlu imbangi tugas harian di hospital dan pengajian di Akademi Ngee Ann

BAGI Encik Salihin Ahmad, tugas seorang jururawat itu bukan hanya membantu doktor merawat penyakit.

Lebih penting lagi ialah hubungan antara jururawat dan pesakit itu sendiri, yang begitu penting dalam proses pemulihan.

$0.99/bulan
Selama enam bulan*!
Hubungi 6388 3838
*Sah hanya dengan langganan setahun