Pihak menuntut setuju terima separuh deposit sewa rumah

PIHAK menuntut telah menandatangani perjanjian menyewa kediaman dari responden bagi tempoh satu tahun.

Responden merupakan pemilik hartanah berkenaan dan pihak menuntut memberikan deposit sewa dua bulan.